Contact

Om een bestelling te plaatsen kunt u gebruik maken van ons e-mail adres.
Ook met een (technische) vraag kunt u van die mogelijkheid gebruik maken.
 
Betalingen conform de algemene voorwaarden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 
Ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 04028274.
 
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen, 26 juli - 36/1984.
home leveringsprogramma kleuren
freelance luchtvaart contact

D. VAN DER WERFF
GROOTHANDEL IN AUTOLAKKEN

Klompmakerstraat 30-32
9403 VL Assen
Openingstijden: 13.00 - 18.00 uur.
Telefoon 0592-372588
contact@vdwerffautolakken.nl
www.vdwerffautolakken.nl